Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
12580/QĐ-ĐHSP19-09-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giảng viên khoa Hóa học giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng giáo dục STEM Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2018 - 2023)

22576/QĐ-ĐHSP19-09-2018

Quyết định về việc tạm cử Thạc sĩ Lâm Thanh Minh, chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng

319/QĐ-ĐHSP07-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Chung Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

418/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

517/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Vĩnh Khương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

616/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Lê Thị Tường Vân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

715/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

814/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Đạt giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

913/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Thiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

1012/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Nam Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sau đại học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử