Hội thảo khoa học

PDF. In Email

Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc"

(tháng 10 năm 2016)

 

Hội thảo Đổi mới dạy và học tiếng Trung

PDF. In Email

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đổi mới dạy và học tiếng Trung trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam

(ngày 13 tháng 12 năm 2015)

 

Hội thảo dạy tiếng Anh

PDF. In Email

Thực trạng dạy học tiếng Anh trong việc đảm bảo chất lượng đầu vào và kết quả đầu ra môn tiếng Anh của học sinh các cấp học phổ thông các tỉnh/thành phố miền Nam

(ngày 14 tháng 12 năm 2015)

 

Hội thảo Địa lý

PDF. In Email

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8.

 

Hội thảo Ngữ văn

PDF. In Email

Dạy học ngữ văn Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục phổ thông

(ngày 25 tháng 04 năm 2014)