Dạy học ngữ văn Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục phổ thông
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 91 /ĐHSP-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“DẠY HỌC NGỮ VĂN

TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG”

Kính gửi:

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2013 – 2014, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông”.

1. Mục tiêu của Hội thảo

Tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia giáo dục, giảng viên và giáo viên Ngữ văn trao đổi về tình hình dạy học hiện nay và đề xuất định hướng đổi mới chương trình Ngữ văn ở bậc phổ thông theo hướng phát triển năng lực; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các cơ sở đào tạo và sử dụng giáo viên Ngữ văn; qua đó, thu hút sự quan tâm và tạo bước chuyển biến về nhận thức trong giới nghiên cứu và giảng dạy, chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản, toàn diện việc dạy học Ngữ văn sau năm 2015.

Xác lập các cơ sở lí thuyết và thực tiễn cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn, tương thích với chương trình Ngữ văn ở bậc phổ thông sau năm 2015.

Phát huy vai trò “đầu tàu”, “dẫn đường” của các trường đại học sư phạm và Hội nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành trong việc đổi mới giáo dục Ngữ văn ở bậc phổ thông.

2. Nội dung Hội thảo

 • Hiện trạng dạy học Ngữ văn ở bậc phổ thông và việc đào tạo giáo viên Ngữ văn ở các trường sư phạm;
 • Chương trình, SGK môn Ngữ văn – phân tích trên quan điểm lịch đại và so sánh;
 • Chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015 – định hướng đổi mới, triển vọng và thách thức;
 • Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

 • Các nhà chuyên môn thuộc tiểu ban xây dựng chương trình Ngữ văn sau 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Các nhà khoa học, nhà giáo đã và đang nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở các trường đại học, đặc biệt là các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông (THCS, THPT), các chuyên gia ở các viện nghiên cứu giáo dục;
 • Cán bộ biên tập sách Ngữ văn thuộc Nhà xuất bản Giáo dục và Đại học Sư phạm;
 • Giáo viên phổ thông (THCS, THPT) đang dạy học và nghiên cứu môn Ngữ văn;
 • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Chuyên viên môn Ngữ văn tại các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo địa phương và khách mời từ Bộ GD&ĐT và các cơ quan hữu quan.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

 • Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2014 (một ngày).
 • Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm TP HCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TP HCM

5. Thời hạn gửi báo cáo khoa học: Thời hạn nộp toàn văn báo cáo (kèm tóm tắt không quá 200 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trước ngày 28/2/2014.

6. Quy cách bài báo

Theo đúng quy cách của Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP HCM (tham khảo tại địa chỉ website: www.tapchikhoahoc.hcmup.edu.vn và file đính kèm).

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và các đại biểu có quan tâm đăng ký tham dự và gửi bài cho Hội thảo khoa học. Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời trước ngày 20/2/2014 cho các đại biểu đã đăng ký tham dự Hội thảo.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Phòng KHCN&MT-TCKH, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TP HCM; ĐT: 08.38.304.224;
 • PGS.TS. Nguyễn Thành Thi, Đt: 0918.281.632; TS. Đinh Phan Cẩm Vân, Đt: 01688.997.785.
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,

Nơi nhận:

-  Như trên ;

-  Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH, Khoa Ngữ văn.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng