Trang Thông Tin Tuyển Sinh Sau Đại Học - Trường Đại Học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Sau Đại học ĐT: 08 3835 2020 - 181, 182, 183, 184 - Email: phongsdh@hcmup.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh