Vietnamese-VNJapanes
Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Nhật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ
Trang chủ PDF. In Email

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi nhu cầu sử dụng nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ngày càng trở nên bức thiết, nguồn nhân lực tiếng Nhật cũng được chú trọng. Đặc biệt, tại khu vực có số lượng người học tiếng Nhật đang tăng cao như Đông Nam Á, một trong những vấn đề cấp thiết được đặt lên hàng đầu là việc cung cấp một chương trình giáo dục thiết thực hơn, một nguồn nhân lực chất lượng hơn và một môi trường làm việc hiệu quả hơn. Nhận thức rõ thực trạng và thách thức trong việc đào tạo tiếng Nhật tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, việc xây dựng mạng lưới liên kết để thúc đấy sự phát triển ngành giáo dục tiếng Nhật ở khu vực này trong tương lai được coi là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Hội thảo được tổ chức nhằm công bố những nghiên cứu, báo cáo liên quan đến tiếng Nhật và văn hóa, văn học Nhật Bản, tạo môi trường thảo luận về các chính sách ngôn ngữ, đồng thời qua đó xây dựng một mạng lưới hữu nghị, hợp tác giữa các bên liên quan. Hội thảo cũng nhằm mục đích khái quát thực trạng và các vấn đề chung của giáo dục tiếng Nhật ở Đông Nam Á trong bối cảnh tiếng Nhật đang được quốc tế hoá mạnh mẽ; hướng đến việc chia sẻ những kinh nghiệm và tìm kiếm biện pháp liên kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đẩy mạnh giáo dục tiếng Nhật trong khu vực.

Ngoài ra, lần đầu tiên tại hội thảo này, chúng tôi tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật với sự tham gia của các sinh viên đến từ 8 quốc gia Đông Nam Á.

Đơn vị tổ chức: Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tài trợ: Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản

Tổ chức Kamenori

Hỗ trợ:

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Osaka

Hiệp hội hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)

Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật

Tổ chức OISCA

Hiệp hội nghiên cứu tiếng Nhật kinh tế thương mại

 
 Đăng nhập  Lượng truy cập 

01729564