Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
112635/QĐ-ĐHSP26-10-2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Tứ, Phó Trưởng khoa Tâm lý học giữ chức vụ Trưởng khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2020

122266/QĐ-ĐHSP29-09-2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Trưởng phòng Sau đại học giữ chức vụ Trưởng phòng Sau đại học Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM, tiếp tục nhiệm kỳ 2014 - 2019

132339/QĐ-BGDĐT11-07-2017

Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng khoa Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng

142155/QĐ-BGDĐT26-06-2017

Quyết định về việc Giao Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2017 cho đến khi có Quyết định của Bộ trưởng về nhân sự Hiệu trưởng Nhà trường

152154/QĐ-BGDĐT26-06-2017

Quyết định về việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2017 do hết tuổi làm công tác quản lý và được chuyển sang làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Hiệu trưởng Nhà trường đến hết tháng 6 năm 2022

16873/QĐ-ĐHSP10-04-2017

Quyết định về việc Kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng khoa Sinh học đối với Tiến sĩ Phạm Văn Ngọt đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định (12/2017)

17874/QĐ-ĐHSP10-04-2017

Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022

1842/ĐHSP-TCHC27/02/2017

Công văn về việc công bố thăm dò dư luận các ứng viên được đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

19Số 149/QĐ-ĐHSP25-01-2017

Quyết định về việc điều động Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Giảng viên khoa Sinh học về phòng Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019)

203159/QĐ-ĐHSP22-12-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử