Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
111501/QĐ-ĐHSP24-06-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Lê Hùng Cường, chuyên viên phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

121296/QĐ-ĐHSP02-06-2016

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.

131294/QĐ-ĐHSP01-06-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Dương Thị Hồng Hiếu, Phó Trưởng phòng Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 - 2019).

141293/QĐ-ĐHSP01-06-2016

Quyết định về việc để Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.

151297/QĐ-ĐHSP02-06-2016

Quyết định về việc điều động Thạc sĩ Lê Ngọc Tứ, viên chức Phòng Đào tạo về Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 - 2019).

161247/QĐ-ĐHSP23-05-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Giảng viên khoa Toán - tin giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Toán - tin Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020).

171246-QĐ/ĐHSP23-05-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Phạm Thị Bình, Giảng viên khoa Địa lý giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Địa lý Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2014 - 2019)

1812/2016/TT-BGDĐT22-04-2016

Thông tư Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

19779/QĐ-ĐHSP25-03-2016

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đối với Thạc sĩ Nguyễn Trung Tánh cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định (12/2016).

20726/QĐ-ĐHSP23-03-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Thạc sĩ Bùi Minh Tâm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 – 2019).


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử