Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
11Số 149/QĐ-ĐHSP25-01-2017

Quyết định về việc điều động Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Giảng viên khoa Sinh học về phòng Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019)

123159/QĐ-ĐHSP22-12-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

133158/QĐ-ĐHSP22-12-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Lê Thị Huyền, Giảng viên Trung tâm Tin học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Giám đốc (2014 - 2019).

142818/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc cử Thạc sĩ Nguyễn Phương Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.

152817/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Phương Diễm Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 - 2019).

162816/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Tiếng Nga giữ chức vụ Trưởng khoa Tiếng Nga Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM tiếp tục nhiệm kỳ 2013 - 2018.

172815/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Chuyên viên phòng Quản trị - Thiết bị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

183557/BGDĐT-VP20-07-2016

V/v giới thiệu chữ ký ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

191502/QĐ-ĐHSP24-6-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Đỗ Nam Thanh, chuyên viên phòng Sau đại học giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sau đại học theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019)

201501/QĐ-ĐHSP24-06-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Lê Hùng Cường, chuyên viên phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử