Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
1113/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Thiện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

1212/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Nam Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sau đại học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

1311/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hậu giữ chức vụ Phó Giám đốc Ký túc xá, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Giám đốc (2018 - 2023)

1410/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Võ Thuận Thành giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

152217/QĐ-ĐHSP23-08-2018

QUyết định về việc điều động Thạc sĩ Âu Bửu Long, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin về phòng Công nghệ Thông tin Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và tạm cử phụ trách phòng cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng

162692/QĐ-ĐHSP ngày 01/10/201801-10-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc giữ chức vụ Trưởng phòng Sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2018 - 2023)

173429/QĐ-ĐHSP27-11-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Thạc sĩ Lê Thanh Hà giữ chức vụ Giám đốc Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

183427/QĐ-ĐHSP27-11-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Ngô Bá Khiêm, Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa Giáo dục Chính trị giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2018 - 2023)

193428/QĐ-ĐHSP27-11-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Mai Thu Trang, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, khoa Giáo dục Chính trị giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2018 - 2023)

202897/QĐ-ĐHSP18-10-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Đinh Quỳnh Châu, Trưởng bộ môn Tâm lý học giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử