Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Liên kết

Trang Chủ
Chấm điểm rèn luyện Hk2 NH 2020-2021

Thực hiện theo công văn số 38/TB-CTCTHSSV của Phòng Công tác Chính trị & Học sinh Sinh viên, Khoa tiếng Nhật tiến hành việc chấm điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên chính quy các khóa K43, K44, K45, K46 Hk2 2020-2021 trên hệ thống MS Teams của Trường. Sinh viên vào Teams Cố vấn học tập của các khóa để đọc thông báo & làm theo hướng dẫn.

 
Thông báo các mốc thời gian nộp môn Thực tập nghề nghiệp 1 HK1 2021-2022:

Danh sách lớp (Có chia theo nhóm giáo viên): Các bạn xem trong mục Class Materials của Teams Thực tập nghề nghiệp 1 để biết mình thuộc nhóm giáo viên nào nhé.

Vì hiện nay một số bạn chưa tìm được nơi thực tập nên Khoa chia làm 2 đợt thực tập đợt 1 và đợt 2 như sau:

Nhóm thực tập đợt 1 (Là  các bạn đã tìm được nơi thực tập):

1. Điền link thông tin thực tập: thời hạn điền 10/10/2021; link điền:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f0rGpNGIkHZ4LXRyr1iaARH8qIw9zSERmRvNQMOEq9A/edit?usp=sharing

2. Nộp phiếu tiếp nhận thực tập online: thời giạn nộp 20/10/2021; Nộp tại Teams Thực tập nghề nghiệp – Mục File

3. Nộp báo cáo thực tập giữa kỳ online: thời giạn nộp 20/10/2021; Nộp tại Teams Thực tập nghề nghiệp – Mục File

4. Nộp báo cáo thực tập cuối kỳ online: thời giạn nộp 20/11/2021; Nộp tại Teams Thực tập nghề nghiệp – Mục File

5. Phỏng vấn thực tập đợt 1: Thông báo sau

6. Nộp báo cáo thực tập cuối kỳ bản giấy: Thông báo sau

Nhóm thực tập đợt 2 (Là các bạn đang tìm chỗ thực tập đến ngày 10/11/2021):

1. Điền link thông tin thực tập: thời hạn điền 10/11/2021, link điền:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iIp_UWw2mrJzp_1nLi9XkVPHBGNfdvdCjs0fD6gKo5c/edit?usp=sharing

2. Nộp phiếu tiếp nhận thực tập online: thời giạn nộp 10/11/2021; Nộp tại Teams Thực tập nghề nghiệp – Mục File

3. Nộp báo cáo thực tập giữa kỳ online: thời giạn nộp 24/11/2021; Nộp tại Teams Thực tập nghề nghiệp – Mục File

4. Nộp báo cáo thực tập cuối kỳ online: thời giạn nộp 10/12/2021; Nộp tại Teams Thực tập nghề nghiệp – Mục File

5. Phỏng vấn thực tập đợt 2: Thông báo sau

6. Nộp báo cáo thực tập cuối kỳ bản giấy: Thông báo sau

 
Thông báo gia hạn thời gian nộp giấy tiếp nhận thực tập 1 đối với các sinh viên chưa tìm được nơi thực tập

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành học phần thực tập nghề nghiệp 1 Hk1 2021-2022, Khoa gia hạn thời gian điền thông tin thực tập và nộp phiếu tiếp nhận thực tập đối với các sinh viên chưa tìm được nơi thực tập như sau:

Các bạn nào chưa tìm được nơi thực tập có thể tiếp tục tìm nơi thực tập và hạn cuối để các bạn điền thông tin và nộp phiếu tiếp nhận thực tập là ngày 10/11/2021. Nếu sau ngày 10/11/2021 bạn nào chưa tìm được nơi thực tập thì gửi email về Khoa địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Khoa tổng hợp danh sách đề xuất lên Trường xử lý cho các em được hủy tên trong danh sách lớp học phần thực tập 1 của học kỳ này.

Các bạn nào sau khi đã được hủy tên trong danh sách lớp Hp thực tập 1 của Hk1 này sẽ phải đăng ký học lại môn thực tập nghề nghiệp 1 trong các học kỳ sau khi Khoa có mở lớp học phần này.

 
Thông báo Tuyển Đại học trao đổi - Trường Tsukuba Kỳ T4.2022

https://drive.google.com/file/d/12cmLxQFBdW8wwBz4nAmXrFdpxruoGQJb/view?usp=sharing

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 5 trong tổng số 132


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến