PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 08:43
 
PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 08:43
 
PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 08:43
 
PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 08:43
 

Thông tin liên hệ

Mã trường: SPS

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmue.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

028 3835 2020 - 141

Kì thi Năng khiếu Tuyển sinh

Thông báo về Kỳ thi Năng khiếu Tuyển sinh 2021

THÔNG BÁO Về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 1. Các môn thi năng khiếu 1.1 Môn thi năng...

Lượng truy cập

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh