Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Ba 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Liên kết

Trang Chủ
Thông báo sinh viên theo dõi lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi lịch thi của các học phần thi chung trên web http://online.hcmup.edu.vn

Các học phần không theo lịch thi chung, khoa sẽ thông báo đến các bạn vào đầu tuần sau.

Các bạn thường xuyên lên web khoa để theo dõi.

 
Thông báo nghỉ học Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam vào sáng thứ 7 (ngày 02/12/2017) - thầy Ngô Sỹ Tráng

Thứ 7, ngày 02/12/2017, môn Cơ sở văn hóa Việt Nam của thầy Ngô Sỹ Tráng - được nghỉ.

Ngày 16/12/2017 vẫn đi học bình thường.

 
Thông báo lịch học môn "Tiếng Nhật Du Lịch"

Lịch môn học "Tiếng nhật du lịch"

- Ngày: 23/11/2017 (thứ 5): Buổi sáng - Phòng B.106

- Ngày: 24/11/2017 (thứ 6): Buổi chiều - Phòng B.106

- Ngày: 27/11/2017 (thứ 2): Buổi chiều - Phòng B.103

- Ngày: 28/11/2017 (thứ 3): Buổi chiều - Phòng B.106

- Ngày: 30/11/2017 (thứ 5): Buổi sáng - Phòng B.106

- Ngày: 01/12/2017 (thứ 6): Buổi chiều - Phòng B.106

- Ngày 05/12/2017 (thứ 3): Buổi chiều - Phòng B.106

Ghi chú: Buổi sáng bắt đầu học từ 7h.30


 
Thông báo về kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018

Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018:

- Phòng đào tạo sẽ thông báo thời khoa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2017-2018 trên trang http://online.hcmue.edu.vn

- Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến những học phần trong kế hoạch từ ngày 15/01/2018 đến 20/01/2018

- Sinh viên đăng ký học phần các học phần môn chung, ngoài kế hoạch, trả nợ, học vượt từ ngày 22/01/2018 đến 25/01/2018

- Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (bổ sung, điều chỉnh học phần) từ ngày 26/02/2018 đến ngày 11/03/2018

- Phòng đào tạo sẽ thông báo thời khoa biểu chính thức học kỳ II năm học 2017-2018 trên trang http://online.hcmue.edu.vn vào ngày 05/02/2018

- Những sinh viên học theo chương trình từ khóa 40 trờ về trước chỉ có thể đăng ký học phần vào đợt ngày 25/01/2018

Tất cả sinh viên phải đăng ký học phần trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ của trường tại địa chỉ: http://online.hcmue.edu.vn theo đúng kế hoạch.

Hết thời hạn đăng ký học phần (ngày 11/03/2018), sinh viên phải in phiếu đăng ký học phần cho cố vấn học tập ký xác nhận và tự lưu giữ. Những kiếu nại liên quan đến việc đăng ký học phần chỉ giải quyết khi có bản giấy có chữ ký của cố vấn học tập.


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 6 trong tổng số 48


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến