Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
THU THẬP THÔNG TIN LIÊN LẠC CỰU NGƯỜI HỌC TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH PDF 打印 E-mail
周六, 2021年 12月 04日 19:31

Căn cứ Lộ trình phát triển Nhà trường theo bộ chỉ số TEIDI kèm theo Thỏa thuận thực hiện Chương trình số 87 ngày 20/7/2021 ký giữa Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương và Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối cựu người học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai thu thập thông tin liên lạc cựu người học nhằm xây dựng nên hệ thống thông tin cựu người học đồng bộ, từ đó tạo điều kiện để kết nối, xây dựng một cộng đồng cựu người học HCMUE vững mạnh, đoàn kết.

Link: https://drive.google.com/file/d/1wBAEXSkl3LQGVumwIEB7NxRDarH95yja/view?usp=sharing

Thông tin về việc thu thập thông tin người học cụ thể như sau:

a. Đối tượng: Tất cả người học các hệ đào tạo của Trường

b. Thời gian thực hiện:

- Đợt 1: từ 01/12/2021 đến 05/12/2021

- Đợt 2: từ 06/12 đến 25/12/2021

(Tiếp tục cập nhật danh sách sau 25/12/2021)

Triển khai việc ghi nhận thông tin của cựu người học Nhà trường thông qua đường dẫn https://bit.ly/thongtincuusinhvienHCMUE hoặc quét mã QR trên hình để tiến hành thực hiện.

Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm từ tất cả người học các hệ đào tạo của Trường để có thể tôn vinh, chia sẻ các giá trị, niềm tự hào về năng lực và thế mạnh của các thành viên trong thời gian sắp tới.

 
KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 PDF 打印 E-mail
周一, 2021年 11月 29日 11:15

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên ngành SP Lịch sử và Quốc tế học thông tin về kế hoạch khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Theo đó, các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2021 tham gia thực hiện khảo sát về tình trạng việc làm tại link sau:

- Ngành SP Lịch sử:    https://bit.ly/HCMUE_KSVL_DaotaoGiaovien_2021

- Ngành Quốc tế học: https://bit.ly/HCMUE_KSVL_cacnganhkhac_2021

- Thời gian: 01 - 15 tháng Mười hai, 2021

 
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-21 PDF 打印 E-mail
周日, 2021年 11月 28日 09:00

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên danh sách dự kiến (lần 1) học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-21. Nếu có thắc mắc cần giải đáp, các bạn phản hồi thông tin về phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên.

Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-LtTlMk1vt2kSlMNhFmM7i8ko0ugWtXK/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 VÀ 2 PDF 打印 E-mail
周五, 2021年 11月 26日 14:16

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về sinh viên đủ điều kiện tham gia thực tập sư phạm 1 và 2.

Khóa 44

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jpZwtjQl4JELfRS82LPL4Ngcm_Jw6iS3/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

Khóa 45

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioUwmggah9vygr5aMeVLadRJBEzGYzNR/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC TÌM HIỂU VỀ NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP VÀ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 PDF 打印 E-mail
周四, 2021年 11月 25日 23:54

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông về việc Tổ chức chương trình hỗ trợ người học Tìm hiểu về Nghị định 115/2020/NĐ-CP và hướng dẫn quy trình xét tuyển viên chức năm 2021.

Các thông tin cụ thể gồm:

1. Kế hoạch số 328/KH-ĐHSP ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức chương trình hỗ trợ người học Tìm hiểu Nghị định 115/2020/NĐ-CP và hướng dẫn quy trình xét tuyển viên chức năm 2021.

Link:https://drive.google.com/file/d/1UFNc6Njg3buwG9NkADp0-b2glJJ3WsKY/view?usp=sharing

2. Đường link đăng ký tham gia: https://bit.ly/DKthamgiatuvanND115

阅读全文...
 
NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN 2021 PDF 打印 E-mail
周四, 2021年 11月 25日 23:46

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Ngày hội Việc làm trực tuyến năm 2021.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1ubPQKBuJyAiLJgP1V8ydJF-an2-QiZfJ/view?usp=sharing

 
LẬP DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM PDF 打印 E-mail
周四, 2021年 11月 25日 23:46

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo sau:

- Đối với các bạn sinh viên đăng ký thực tập theo đoàn do Trường tổ chức, lớp trưởng sẽ lập danh sách theo mẫu đính kèm rồi gửi về email của VP Khoa (k 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 ). Thời hạn: trước ngày 26 tháng Mười một, 2021.

Link: https://docs.google.com/document/d/1X8WDr7X35jNgZOyTpJWH7FfM9cfbcYiM/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

Ghi chú: danh sách này không bao gồm các bạn sinh viên đăng ký thực tập theo kế hoạch cá nhân.

- Đối với các bạn sinh viên đăng ký thực tập theo kế hoạch cá nhân, công tác cấp phát Giấy giới thiệu liên hệ thực tập sư phạm đã có trên trang http://online.hcmue.edu.vn

 
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG PDF 打印 E-mail
周三, 2021年 11月 24日 08:26

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc đăng ký số tài khoản trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1pWPqggw27y21JnhJ14ntXmZpM9yIuqCG/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1Pa0omUXCdDza9eL6yn3-bIpzN7vwgGAB/view?usp=sharing

----

Nguyên văn:

阅读全文...
 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2021-22 PDF 打印 E-mail
周一, 2021年 11月 22日 21:40

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức học phần thực tập sư phạm và thực tập nghề nghiệp năm học 2021-22. Đề nghị các bạn xem kỹ các thông tin về đối tượng, điều kiện tham gia và khung thời gian tổ chức.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1f6KXyC61izXxh-x1uPGsHLaqggNQuBw7/view?usp=sharing

Đối với các bạn sinh viên ngành SP Lịch sử thực tập sư phạm theo nguyện vọng cá nhân, lớp trưởng các lớp sẽ lập danh sách (dưới dạng bảng) với các thông tin (theo trình tự): MSSV, Họ tên, Tên cơ sở Thực tập, Địa chỉ cơ sở thực tập, Thực tập Sư phạm1/2. Đồng thời, cá nhân có nguyện vọng sẽ thực hiện Đơn xin Thực tập Sư phạm và gửi cho lớp trưởng. Lớp trưởng tập hợp các văn bản vừa nêu và gửi về email của Khoa ( 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 ). Thời hạn: 25 tháng Mười một, 2021.

Link (Đơn xin Thực tập Sư phạm [theo nguyện vọng cá nhân]):

https://docs.google.com/document/d/1YSh2fBozu7IbcAzWEducd_g2fEJ70n8G/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 
THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 PDF 打印 E-mail
周六, 2021年 11月 20日 10:01

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo của Trường về việc xét trao học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các bạn sử dụng mẫu BẢN KHAI HỌC BỔNG … trong thông báo này.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1LDiwpgBvXyWvmskmcox3weA5DDKj7xPz/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 
HỖ TRỢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-22 PDF 打印 E-mail
周六, 2021年 11月 20日 10:00

VP Khoa gửi đến các bạn thông tin: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho tất cả sinh viên chính quy có đăng ký học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 với định mức 100.000 đồng/sinh viên.

Các bạn lớp trưởng sử dụng mẫu trong thông báo này để lập danh sách đề nghị chi hỗ trợ học tập trực tuyến.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1jIUjTcIJjIR8CZxZwQyXW30KxdJnosXw/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 
«首页上页12345678910下页末页»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học