Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Hai 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Liên kết

Trang Chủ
THỜI KHÓA BIỂU MÔN "VĂN HÓA KINH DOANH NHẬT BẢN" HK 1 NĂM HỌC 2019-2020
Tên Hp: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản
Mã HP: JAPN143801
Stt Ngày Thứ Tiết học Số tiết Phòng học Khóa Số TC Số tiết
1 20/10/2019 CN 7-10 4 B101 K43 2 30
2 21/10/2019 2 7-10 4 B115 K43 2 30
3 01/11/2019 6 2-5 4 B404 K43 2 30
4 01/11/2019 6 7-8 2 B404 K43 2 30
5 02/11/2019 7 2-5 4 B302 K43 2 30
6 02/11/2019 7 7-8 2 B202 K43 2 30
7 22/11/2019 6 2-5 4 GĐ D K43 2 30
8 22/11/2019 6 7-8 2 GĐ D K43 2 30
9 23/11/2019 7 7-10 4 GĐ D K43 2 30
 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN "TIẾNG NHẬT KINH TẾ" HK 1 NĂM HỌC 2019-2020
Tên Hp: Tiếng Nhật kinh tế
Mã HP: JAPN144301
Stt Ngày Thứ Tiết học Số tiết Phòng học Khóa Số TC Số tiết
1 21/10/2019 2 2-10 9 A.113 K42 3 45
2 22/10/2019 3 2-10 9 LVS.GĐ.A K42 3 45
3 23/10/2019 4 2-10 9 GĐ D K42 3 45
4 24/10/2019 5 2-10 9 GĐ D K42 3 45
5 25/10/2019 6 2-10 9 LVS.GĐ.A K42 3 45
 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN "VĂN HÓA VĂN MINH NHẬT BẢN"HK 1 NĂM HỌC 2019-2020
Tên Hp: Văn hóa văn minh Nhật Bản
Mã HP: JAPN101701
Stt Ngày Thứ Tiết học Số tiết Phòng học Khóa Số TC Số tiết
1 30/10/2019 4 8-11 4 GD D K44 2 30
2 31/10/2019 5 8-11 4 GD D K44 2 30
3 6/11/2019 4 8-11 4 GD D K44 2 30
4 7/11/2019 5 8-11 4 GD D K44 2 30
5 13/11/2019 4 8-11 4 GD D K44 2 30
6 14/11/2019 5 8-11 4 GD D K44 2 30
7 21/11/2019 5 8-11 4 GD D K44 2 30
8 27/11/2019 4 8-11 4 GD D K44 2 30
 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN "NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN" HK 1 NH 2019-2020
Stt Ngày Thứ Tiết học Số tiết Phòng học Khóa Số TC Số tiết
1 28/10/2019 2 2-5 4 B.309 K42 3 45
2 29/10/2019 3 2-10 9 B404 K42 3 45
3 30/10/2019 4 2-5 4 B.209 K42 3 45
4 31/10/2019 5 2-5 4 B.210 K42 3 45
5 04/11/2019 2 2-5 4 B.209 K42 3 45
6 05/11/2019 3 2-10 9 B404 K42 3 45
7 06/11/2019 4 2-5 4 B.116 K42 3 45
8 07/11/2019 5 2-5 4 B.116 K42 3 45
9 11/11/2019 2 3-5 3 B.113 K42 3 45
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 8 trong tổng số 97


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến