Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
41176/QĐ-ĐHSP26-01-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Phạm Cử Thiện, Giảng viên khoa Sinh học giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2017 - 2022)

42175/QĐ-ĐHSP26-01-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Quách Văn Toàn Em, Phó Trưởng bộ môn Sinh thái - Sinh lý - Thực vật - Di truyền, khoa Sinh học giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2017 - 2022)

4383/QĐ-ĐHSP16-01-2018

Quyết định về việc điều động Tiến sĩ Ngô Thị Phương, Phó Trưởng bộ môn Vật lý Đại cương khoa Vật lý về khoa Giáo dục Tiểu học và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

4482/QĐ-ĐHSP16-01-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Yến, Giảng viên chính khoa Giáo dục Tiểu học giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

4539/QĐ-ĐHSP08-01-2018

Quyết định về việc cử PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.

462950/QĐ-ĐHSP28/11/2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Phạm Thị Bình, Phó Trưởng khoa Địa lý giữ chức vụ Trưởng khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tiếp tục nhiệm kỳ 2014 - 2019

472949/QĐ-ĐHSP28-11-2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Tống Xuân Tám, Phó Trưởng khoa Sinh học giữ chức vụ Trưởng khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, nhiệm kỳ 2017 - 2022

482635/QĐ-ĐHSP26-10-2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Tứ, Phó Trưởng khoa Tâm lý học giữ chức vụ Trưởng khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2020

492266/QĐ-ĐHSP29-09-2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Trưởng phòng Sau đại học giữ chức vụ Trưởng phòng Sau đại học Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM, tiếp tục nhiệm kỳ 2014 - 2019

502339/QĐ-BGDĐT11-07-2017

Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng khoa Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử