Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
4136/2014/TTLT-BGDĐT-BNV28-11-2014

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

4212/2012/TT-BNV18-12-2012

Thông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

4328/2015/TTLT-BGDĐT-BNV06-11-2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

4423/2015/TTLT-BGDĐT-BNV16-09-2015

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

453113/QĐ-ĐHSP23-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại PGS.TS Ngô Minh Oanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý (01/2018)

462967/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v cử TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014-2019

472966/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v để ThS Lê Ngọc Tứ thôi giữ chức vụ Q. Trưởng phòng Đào tạo

483018/QĐ-ĐHSP08-12-2015

Quyết định v/v ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

491024-ĐHSP-TCHC09-11-2015

Danh sách Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

505026/BGDĐT-TCCB01-10-2015

Công văn v/v hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử