Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Sinh học
Khoa học và sự sống!
  

profile

webmail
album_hinh
giaotrinh
nghiencuukhoahoc

WebLinks

No weblink
Trang Chủ
Lịch thực hành - Sinh thái học và môi trường (16/03/2011)
Lớp: Sinh 2 Số SV: 51 Số nhóm: 4
Thứ Giờ Học phần Nhóm CBGD Phòng thí nghiệm
3 13h00-17h00 Sinh thái và môi trường 1 Thầy Toàn Em Động vật - G002
4 13h00-17h00 Sinh thái và môi trường 2 Thầy Toàn Em Động vật - G002
5 13h00-17h00 Sinh thái và môi trường 3 Thầy Toàn Em Động vật - G002
6 13h00-17h00 Sinh thái và môi trường 4 Thầy Toàn Em Động vật - G002
Ghi chú: Áp dụng từ: 21/03/2011
 
Lịch thực hành - Di truyền
Lớp: Sinh 3 Số SV: 75 Số nhóm: 5
Thứ Giờ Học phần Nhóm CBGD Phòng thí nghiệm
2 7h30-11h30 Di truyền 1 Cô Hằng Di truyền - G102
3 7h30-11h30 Di truyền 2 Cô Hằng Di truyền - G102
4 7h30-11h30 Di truyền 3 Cô Hằng Di truyền - G102
5 7h30-11h30 Di truyền 4 Cô Hằng Di truyền - G102
6 7h30-11h30 Di truyền 5 Cô Hằng Di truyền - G102
Ghi chú: Áp dụng từ: 28/03/2011

 

TRƯỜNG ĐH.SƯ PHẠM TP.HCMKHOA SINH
Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2011
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC THỰC HÀNHHọc kì: 2 Năm học: 2010 - 2011


Lớp: Sinh 3 Số SV: 75 Số nhóm: 5


Thứ Giờ Học phần Nhóm CBGD Phòng thí nghiệm
2 7h30-11h30 Di truyền 1 Cô Hằng Di truyền - G102
3 7h30-11h30 Di truyền 2 Cô Hằng Di truyền - G102
4 7h30-11h30 Di truyền 3 Cô Hằng Di truyền - G102
5 7h30-11h30 Di truyền 4 Cô Hằng Di truyền - G102
6 7h30-11h30 Di truyền 5 Cô Hằng Di truyền - G102


Ghi chú: Áp dụng từ: 28/03/2011


Q.TRƯỞNG KHOA


TS. PHẠM VĂN NGỌT
 
Môn thi tốt nghiệp 2010-2011

Hai môn thi tốt nghiệp cho Sinh CQ K33 và Sinh - KTNN K32 là:

  1. Sinh lí thực vật + Sinh thái học và môi trường
  2. Lí luận và PPDH Sinh học

(Bộ phận giáo vụ)

 
«Bắt đầuLùi123456789Tiếp theoCuối»

Trang 9 trong tổng số 9


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học