Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
5103/QĐ-ĐHSP04-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐH Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

5202/QĐ-ĐHSP04-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Võ Thị Hồng Trước, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020).

533293/QĐ-ĐHSP31-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trung tá Bùi Quang Tuyến giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cử phụ trách khoa Giáo dục Quốc phòng cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.

5404/QĐ-ĐHSP04-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Minh Thắng giữ chức vụ Trưởng khoa Tiếng Pháp Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý (08/2019).

553276/QĐ-ĐHSP30-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tiến sĩ Lê Đức Long giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

565729/BGDĐT-TTr03-11-2015

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý

573132/QĐ-ĐHSP25-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Kỷ Trung, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

5836/2014/TTLT-BGDĐT-BNV28-11-2014

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

5912/2012/TT-BNV18-12-2012

Thông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

6028/2015/TTLT-BGDĐT-BNV06-11-2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử