Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
512155/QĐ-BGDĐT26-06-2017

Quyết định về việc Giao Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2017 cho đến khi có Quyết định của Bộ trưởng về nhân sự Hiệu trưởng Nhà trường

522154/QĐ-BGDĐT26-06-2017

Quyết định về việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2017 do hết tuổi làm công tác quản lý và được chuyển sang làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Hiệu trưởng Nhà trường đến hết tháng 6 năm 2022

53873/QĐ-ĐHSP10-04-2017

Quyết định về việc Kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng khoa Sinh học đối với Tiến sĩ Phạm Văn Ngọt đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định (12/2017)

54874/QĐ-ĐHSP10-04-2017

Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022

5542/ĐHSP-TCHC27/02/2017

Công văn về việc công bố thăm dò dư luận các ứng viên được đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

56Số 149/QĐ-ĐHSP25-01-2017

Quyết định về việc điều động Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Giảng viên khoa Sinh học về phòng Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019)

573159/QĐ-ĐHSP22-12-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

583158/QĐ-ĐHSP22-12-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Lê Thị Huyền, Giảng viên Trung tâm Tin học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Giám đốc (2014 - 2019).

592818/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc cử Thạc sĩ Nguyễn Phương Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.

602817/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Phương Diễm Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 - 2019).


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử