Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
612816/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Tiếng Nga giữ chức vụ Trưởng khoa Tiếng Nga Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM tiếp tục nhiệm kỳ 2013 - 2018.

622815/QĐ-ĐHSP25-11-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Chuyên viên phòng Quản trị - Thiết bị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

633557/BGDĐT-VP20-07-2016

V/v giới thiệu chữ ký ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

641502/QĐ-ĐHSP24-6-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Đỗ Nam Thanh, chuyên viên phòng Sau đại học giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sau đại học theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019)

651501/QĐ-ĐHSP24-06-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Lê Hùng Cường, chuyên viên phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

661296/QĐ-ĐHSP02-06-2016

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.

671294/QĐ-ĐHSP01-06-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Dương Thị Hồng Hiếu, Phó Trưởng phòng Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 - 2019).

681293/QĐ-ĐHSP01-06-2016

Quyết định về việc để Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.

691297/QĐ-ĐHSP02-06-2016

Quyết định về việc điều động Thạc sĩ Lê Ngọc Tứ, viên chức Phòng Đào tạo về Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 - 2019).

701247/QĐ-ĐHSP23-05-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Giảng viên khoa Toán - tin giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Toán - tin Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020).


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử