Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
61347/KH-ĐHSP21-05-2015

Kế hoạch Thực hiện kết luận Thanh tra

62297/TB-BGDĐT25-04-2015

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2015

6347/2014/TT-BGDĐT31-12-2014

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

64113/ĐHSP-KT&ĐBCL10-04-2015

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2014-2015

65825/QĐ/BGDĐT20-03-2015

Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

6627/2015/NĐ-CP10-03-2015

Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân". "Nhà giáo Ưu tú"

6786/ĐHSP-KHTC24-03-2015

V/v phát hành phiếu thu nhập tính thuế TNCN năm 2014

6817/2015/NĐ-CP14-02-2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuông

69154/ĐHSP-TCHC13-03-2015

V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015

7053/TB-ĐHSP03-03-2015

Thông báo v/v điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Trường


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử