Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
6123/2015/TTLT-BGDĐT-BNV16-09-2015

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

623113/QĐ-ĐHSP23-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại PGS.TS Ngô Minh Oanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý (01/2018)

632967/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v cử TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014-2019

642966/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v để ThS Lê Ngọc Tứ thôi giữ chức vụ Q. Trưởng phòng Đào tạo

653018/QĐ-ĐHSP08-12-2015

Quyết định v/v ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

661024-ĐHSP-TCHC09-11-2015

Danh sách Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

675026/BGDĐT-TCCB01-10-2015

Công văn v/v hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"

6893/2015/QH1322-6-2015

Nghị quyết v/v thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

6958/2014/QH1320-11-2014

Luật Bảo hiểm xã hội

703075/QĐ-BGDĐT20-08-2015

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử