Khoa Giáo dục Tiểu học
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ
Danh sách các đoàn thực tập từ 29/9/2014 tại Quận 9 PDF In Email
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 11:37

Kỳ thực tập tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Quận 9 sẽ diễn ra từ 29/9/2014, gồm các học viên của lớp Quận 9 K4 và một số học viên của các lớp Văn bằng 2 K4. Danh sách cụ thể như sau:

 
Danh sách các đoàn thực tập từ 06/10/2014 tại Quận 5 PDF In Email
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 09:22

Danh sách các đoàn thực tập tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 5 từ 06/10/2014, bao gồm học viên các lớp Văn bằng 2 khóa 3, Văn bằng 2 khóa 4. Danh sách cụ thể:

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 17:33
 
Danh sách các đoàn thực tập từ 06/10/2014 tại Quận 12 PDF In Email
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 08:43

Kỳ thực tập tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Quận 12 sẽ diễn ra từ 06/10/2014, gồm các học viên của lớp Quận 12 K4 và 01 học viên lớp Quận 5 K6 (VB2), 01 học viên lớp Văn bằng 2 K4.1. Danh sách cụ thể như sau:

 
Hồ sơ học bổng AMA PDF In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 09:08

Căn cứ Quỹ học bổng AMA đã thỏa thuận với Trường từ năm học 2012 – 2013, Trường thông báo chương trình học bổng tài trợ dành cho sinh trong năm học 2014 – 2015. SV quan tâm có thể theo dõi thông tin tại đây.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 09:55
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 52
          Tin Đoàn - Hội   
          Tin tức và Thông báo đào tạo