Khoa Giáo dục Tiểu học
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ
CQ. Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số PDF In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 17:00

Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hệ chính quy học tại Trường.
Thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Trường thông tin đến SV thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hệ chính quy. SV theo dõi thông báo và nộp đơn nếu thuộc diện trên.

 
CQ. Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013-2014 PDF In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 16:57

Trường thông báo đến sinh viên quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013-2014. Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng gửi số tài khoản cho lớp trưởng để lớp trưởng tập hợp gửi về khoa. Lưu ý: tài khoản phải thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.

 
CQ. Một số lưu ý đối với việc đăng ký và học tập các học phần của HKII, năm học 2014 - 2015 PDF In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 06:24

Để chuẩn bị cho việc đăng ký và học tập các học phần của HKII, năm học 2014 - 2015, SV lưu ý một số vấn đề sau:
1. 22/11/1014 - 30/11/2014: Tập huấn cho SV khóa 40 đăng ký học phần trực tuyến.
2. 18/12/2014 - 20/12/2014: Sinh viên các khóa 37, 38, 39, 40 đăng ký học phần trực tuyến (SV bắt đầu đăng ký từ 10h ngày 18/12/2014 trên trang http://online.hcmup.edu.vn).
3. 18/12/2014 - 31/01/2015: Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (nếu có).
4. 19/01/2015 - 31/5/2015: Thời gian học chính thức của HKII (15 tuần chính thức).
5. 02/02/2015 - 07/02/2015: Sinh viên hủy đăng ký học phần trên trang online (nếu có).
6. Hết thời hạn đăng ký học phần, sinh viên phải in phiếu đăng ký học phần và trình cố vấn học tập ký xác nhận.

 
NCQ. Lịch học đợt 3 - 2014 PDF In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 06:08

Lịch học các lớp ngoài chính quy đợt 3 năm học 2014, học viên có thể xem tại đây.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 06:21
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 56
          Tin Đoàn - Hội   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội