Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
812967/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v cử TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014-2019

822966/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v để ThS Lê Ngọc Tứ thôi giữ chức vụ Q. Trưởng phòng Đào tạo

833018/QĐ-ĐHSP08-12-2015

Quyết định v/v ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

841024-ĐHSP-TCHC09-11-2015

Danh sách Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

855026/BGDĐT-TCCB01-10-2015

Công văn v/v hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"

8693/2015/QH1322-6-2015

Nghị quyết v/v thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

8758/2014/QH1320-11-2014

Luật Bảo hiểm xã hội

883075/QĐ-BGDĐT20-08-2015

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

8987/QBĐ-HĐQL18-08-2015

Thông báo Giải thưởng nghiên cứu về Biền Đông năm 2015

9011/TB-ĐTVNN24-08-2015

Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử