Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
81346 /QĐ-ĐHSP25-02-2016

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tiếng Pháp đối với Thạc sĩ Trần Chánh Nguyên cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (6/2017).

82232/QĐ-ĐHSP02-02-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Thị Tú giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2014 – 2019).

83185/QĐ-ĐHSP27-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyên An, phụ trách Tổ Giáo dục Nữ công giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Giáo dục Nữ công Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2020.

843123/QĐ-ĐHSP24-12-2015

Quyết định v/v nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức năm 2015

85151/QĐ-ĐHSP22-01-2016

Quyết định về việc điều động TS. Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy khoa Ngữ văn về phòng Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019)

86150/QĐ-ĐHSP22-01-2016

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP. HCM đối với ThS. Trần Văn Châu đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định (11/2016)

87118/2016/BGDĐT-VP12-01-2016

Công văn v/v mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ triệu tập hội nghị

8803/QĐ-ĐHSP04-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐH Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2014 - 2019).

8902/QĐ-ĐHSP04-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Võ Thị Hồng Trước, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020).

903293/QĐ-ĐHSP31-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trung tá Bùi Quang Tuyến giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cử phụ trách khoa Giáo dục Quốc phòng cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử