NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Thứ năm, 31 Tháng 1 2019 13:40

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia).

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT năm học 2018-2019

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 năm học 2018 - 2019 loại giỏi trở lên. Đối với ngành Giáo dục Thể chất yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 loại khá trở lên.

Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Điều kiện tương ứng như trên (tùy theo dùng điểm thi THPT quốc gia hay dùng kết quả học tập lớp 12 THPT), đồng thời điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5 (năm) điểm trở lên.

 
CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2019
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 09:39


Dưới đây là bảng giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


Các ngành đào tạo giáo viên

Các ngành khác

1. Giáo dục Mầm non

17. Quản lý giáo dục

2. Giáo dục Tiểu học

18. Ngôn ngữ Anh

3. Giáo dục Đặc biệt

19. Ngôn ngữ Nga

4. Giáo dục Chính trị

20. Ngôn ngữ Pháp

5. Giáo dục Thể chất

21. Ngôn ngữ Trung Quốc

6. Sư phạm Toán học

22. Ngôn ngữ Nhật

7. Sư phạm Tin học

23. Ngôn ngữ Hàn Quốc

8. Sư phạm Vật lý

24. Văn học

9. Sư phạm Hóa học

25. Tâm lý học

10. Sư phạm Sinh học

26. Tâm lý học giáo dục

11. Sư phạm Ngữ văn

27. Công tác xã hội

12. Sư phạm Lịch sử

28. Địa lý học

13. Sư phạm Địa lý

29. Quốc tế học

14. Sư phạm Tiếng Anh

30. Việt Nam học

15. Sư phạm Tiếng Pháp

31. Vật lý học

16. Sư phạm Tiếng Trung Quốc

32. Hóa học33. Công nghệ Thông tin

34. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA NĂM 2017 VÀ 2018
Thứ năm, 31 Tháng 1 2019 13:35

Ngành /Tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2017

Năm tuyển sinh 2018

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT

Quản lí giáo dục

50

38


40

26- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)


1

22.5


8

18.5

26.9

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)


2

22.5

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


32

22.5


16

18.5

26.9

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


3

22.5


2

18.5

26.9

Giáo dục Mầm non

180

207


200

196- Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)


207

21.75


196

20.5

24.4

Giáo dục Tiểu học

195

211


220

223- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)


83

23.25


75

19.75

27.7

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)


50

23.25


39

19.75

27.7

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


78

23.25


109

19.75

27.7

- Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D72)


0

23.25

Giáo dục Đặc biệt

45

45


45

39- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


5

22


9

17.75

25.5

- Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)


3

22

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)


1

22

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


36

22


30

17.75

25.5

Giáo dục Chính trị

65

62


50

41- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


23

22.5


3

19.75

25.85

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


0

22.5


1

19.75

25.85

- Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19)


31

22.5


37

19.75

25.85

- Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D66)


8

22.5

Giáo dục Thể chất

90

80


60

63- Toán, Sinh học, Năng khiếu (T00)


30

18.75


17

18

24

- Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (T02)


50

18.75


46

18

24

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

80

72


0- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)


16

18

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)


0

18

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


55

18

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


1

18

Sư phạm Toán học

120

120


120

129- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

85

26.25

83

22.25

29.15

- Toán, Vật lí, Anh văn (A01)

35

26.25

46

22.25

29.15

Sư phạm Tin học

50

43


50

25- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)


27

19.25


18

17

26.35

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)


15

19.25


7

17

26.35

- Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)


1

19.25

Sư phạm Vật lí

75

68


80

88- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

39

25

44

21

28.7

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

24

25

21

21

28.7

- Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01)

5

25

23

21

28.7

Sư phạm Hóa học

60

61


50

54- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

36

26

24

21.8

29.45

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

15

26

19

21.8

29.45

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)

10

26

11

21.8

29.45

Sư phạm Sinh học

60

62


50

44- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)


56

24.25


36

20

29.05

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)


6

24.25


8

20

29.05

Sư phạm Ngữ văn

95

78


120

114- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

68

25.25

94

21.5

27.75

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

7

25.25

12

21.5

27.75

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03)

0

25.25
- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)

3

25.25

8

21.5

27.75

Sư phạm Lịch sử

50

34


50

37- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


32

24


34

19.75

27.1

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)


2

24


3

19.75

27.1

- Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09)


0

24

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)


0

24

Sư phạm Địa lí

70

59


50

46- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

52

23.5

29

20

27.55

- Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

3

23.5

17

20

27.55

- Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10)

3

23.5
- Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15)

1

23.5
Sư phạm Tiếng Anh

105

106


125

132- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

106

26

132

22.55

28.2

Sư phạm Tiếng Nga

30

37


30

13- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


29

17.75


12

17.05

24.65

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga (D02)


0

17.75


0

17.05

24.65

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)


8

17.75


1

17.05

24.65

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga (D80)


0

17.75


0

17.05

24.65

Sư phạm Tiếng Pháp

30

28


30

23- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

19

19.5

23

18.05

25

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp (D03)

9

19.5
Sư phạm Tiếng Trung Quốc

30

30


30

29- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

20

21.25

22

20.25

26.7

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04)


10

21.25


7

20.25

26.7

- Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03)


0

21.25

- Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật (D06)


0

21.25

Việt Nam học

160

151


120

101- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

139

22.25

98

20

26.6

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

3

22.25
- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

5

22.25

3

20

26.6

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)

4

22.25
Ngôn ngữ Anh

280

336


280

302- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

336

24.5

302

21.55

27.75

Ngôn ngữ Nga

150

71


120

43- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


55

15.5


27

16.05

20.35

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga (D02)


1

15.5


0

16.05

20.35

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)


15

15.5


16

16.05

20.35

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga (D80)


0

15.5


0

16.05

20.35

Ngôn ngữ Pháp

150

149


160

142- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


131

16.5


128

17.75

25.1

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp (D03)


18

16.5


14

17.75

25.1

Ngôn ngữ Trung Quốc

200

211


200

218- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


194

21.75


189

20.25

26.85

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04)


15

21.75


29

20.25

26.85

- Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03)


0

21.75

- Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật (D06)


2

21.75

Ngôn ngữ Nhật

200

254


160

170- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

241

23

161

20.75

27

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật (D06)

11

23

9

20.75

27

- Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03)

0

23
- Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung (D04)

2

23
Ngôn ngữ Hàn Quốc

160

175


120

125- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


95

23.25


45

21.25

27.55

- Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D96)


27

23.25


5

21.25

27.55

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)


53

23.25


75

21.25

27.55

Quốc tế học

150

154


160

167- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

56

19.25

71

18.75

26.15

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

30

19.25

25

18.75

26.15

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)

68

19.25

71

18.75

26.15

Văn học

150

127


120

130- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


82

17


95

18.5

26

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


26

17


21

18.5

26

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)


17

17


14

18.5

26

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)


2

17

Tâm lí học

120

117


120

126- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

9

24.25

21

20.75

27.9

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

98

24.25

78

20.75

27.9

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

9

24.25

27

20.75

27.9

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)

1

24.25
Tâm lí học giáo dục

120

95


120

111- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)


12

21.5


24

17.5

27.9

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)


14

21.5


32

17.5

27.9

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


65

21.5


55

17.5

27.9

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)


4

21.5

Địa lí học

90

43


100

72Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10)

11

16

15

16

21.95

Ngữ Văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15)

32

16

57

16

21.95

Vật lí học

170

48


100

39- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

28

15.5

28

16

24.95

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

20

15.5

11

16

24.95

Hóa học

130

129


100

94- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

50

20

43

18

27.4

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

53

20

34

18

27.4

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)

26

20

17

18

27.4

Công nghệ thông tin

180

190


200

180- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)


100

20.75


112

17

26.2

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

83

20.75

68

17

26.2

- Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)

7

20.75
Công tác xã hội

120

71


100

69- Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

8

17

2

17.25

23.3

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

4

17

11

17.25

23.3

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)


54

17


56

17.25

23.3

- Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)


5

17

 
Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối

Trang 4 trong tổng số 4

Thông tin liên hệ

Mã trường: SPS

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmue.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

028 3835 2020 - 141

Lượng truy cập

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh