Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
9104/QĐ-ĐHSP04-01-2016

Quyết định về việc bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Minh Thắng giữ chức vụ Trưởng khoa Tiếng Pháp Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý (08/2019).

923276/QĐ-ĐHSP30-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tiến sĩ Lê Đức Long giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

935729/BGDĐT-TTr03-11-2015

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý

943132/QĐ-ĐHSP25-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Kỷ Trung, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

9536/2014/TTLT-BGDĐT-BNV28-11-2014

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

9612/2012/TT-BNV18-12-2012

Thông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

9728/2015/TTLT-BGDĐT-BNV06-11-2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

9823/2015/TTLT-BGDĐT-BNV16-09-2015

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

993113/QĐ-ĐHSP23-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại PGS.TS Ngô Minh Oanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý (01/2018)

1002967/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v cử TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014-2019


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử