Khoa Tiếng Trung - Khảo Thí
Chứng chỉ Hán Ngữ Quốc tế HSK
 

 
Liên hệ HSK
# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Liên hệ HSK 38352020 (131,150) 0946141151 (Vân), 0908779277 (Tuấn)


 Giới thiệu về kỳ thi 

 Liên hệ