280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Danh sách sinh viên K 37 còn thiếu hồ sơ mới cập nhật tính đến 12/12/2014 PDF. In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 12 2014 09:08

Sau khi Phòng CTCT và HSSV thông báo cho sinh viên K 37 nộp hồ sơ bổ sung để chuẩn bị xét tốt nghiệp, nhưng còn nhiều lớp vẫn chưa nộp những giấy tờ theo quy định. Phòng CTCT và HSSV đưa lại danh sách mới cập nhận để sinh viên theo dõi

Xem danh sách tại đây

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu