280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên PDF. In Email
Thứ tư, 09 Tháng 5 2018 13:16

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19.01.2018 của Thủ tứng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, Bộ Giáo dục ban hành Kê hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên như sau:

xem nội dung

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu