280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
Các môn học tập trung trong HK2 NH 2018-2019 PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 2 2019 09:45

Khoa thông báo các môn học theo lịch tập trung trong HK2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Tiếng Nhật thương mại
2. Tiếng Nhật y học
3. Ngôn ngữ học xã hội Tiếng Nhật (lớp 01)
4. Ngôn ngữ học xã hội Tiếng Nhật (lớp 02)
5. Tư tưởng văn minh Nhật Bản

6. Xử lý tình huống nghiệp vụ

Khoa sẽ thông báo lịch học cụ thể của các môn học này khi có lịch.

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu