280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
BGH qua các thời kỳ


Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. HCM qua các thời kỳ PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:32
 1. Thầy Trần Duy Châu
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS. TS. Cao Minh Thì
 5. Thầy Nguyễn Quốc Bảo
 6. Thầy Nguyễn Giáo Huấn
 7. PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát
 8. TS. Nguyễn Thị Bê
 9. PGS. TS. Từ Kỳ
 10. PGS. TS. Nguyễn Trọng Khâm
 11. NGƯT. Lê Vinh Quốc
 12. PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng
 13. TS. Dương Lương Sơn
 14. TS. Bạch Văn Hợp
 15. TS. Huỳnh Thanh Triều
 16. PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn
 17. ThS. Đặng Chính Nghĩa
 
Hiệu trưởng trường ĐHSP TP. HCM qua các thời kì PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:32
 1. PGS. Trần Thanh Đạm
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc (Q. Hiệu trưởng)
 3. PGS. Hoàng Chúng
 4. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát
 5. PGS.TS. Từ Kỳ (Q. Hiệu trưởng)
 6. PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm (Q. Hiệu trưởng)
 7. TSKH. Bùi Mạnh Nhị
 8. TS. Bạch Văn Hợp
 9. PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu