280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Thầy Hoàng Văn Cẩn


PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:05

PGS. TS. Hoàng Văn CẩnPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác giáo trình.

- Theo dõi và ký các báo cáo của Phòng CTCT & HSSV gửi Thảnh ủy TP.HCM và Vụ CTCT & HSSV.

- Trực tiếp phụ trách phòng Đào tạo, trường Trung học Thực hành, Nhà Xuất bản, Viện NCGD, khoa Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị và Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.


 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu