280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
GDTH_To_Toan

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2121/QĐ-ĐHSP về việc cơ cấu lại các Tổ bộ môn của Khoa Giáo dục Tiểu học. Tổ Toán và PPDH ở tiểu học được thành lập với 05 thành viên:

  1. ThS. Trần Hoàng
  2. ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh
  3. TS. Dương Minh Thành
  4. ThS. NCS. Trần Đức Thuận
  5. ThS. Nguyễn Ngọc Trọng

Tổ Toán và PPDH ở tiểu học có nhiệm vụ giảng dạy và quản lý về mặt chuyên môn các bộ môn Toán và Phương pháp dạy học Toán. Ngoài ra, Tổ còn tham gia nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và các tài liệu tham khảo, tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực tập, kiến tập…

 

 Phan Lê PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 08:20
Phan Le
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Phụ trách: Các môn Toán
Ghi chú:
Đọc thêm...
 
Nguyễn Ngọc Trọng PDF. In Email
Thứ năm, 10 Tháng 5 2012 18:07
Nguyen Ngoc Trong
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản.
Đọc thêm...
 
Dương Minh Thành PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 00:00
Dương Minh Thành
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Toán & PPDH ở tiểu học
Phụ trách: Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Các môn Toán
Đọc thêm...
 
Trần Đức Thuận PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 16:02
Trần Đức Thuận
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Phụ trách: Các môn Toán và LLDH Toán, Ứng dụng CNTT trong dạy học ...
Đọc thêm...
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu