Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012 10:33

Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam