KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 40 HỆ CHÍNH QUY PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 9 2014 03:09

1. Thời gian: 7h30 thứ 4 ngày 01/10/2014
2. Địa điểm: Sân trước nhà C, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần: Về phía SV: Toàn thể SV K40, Bí thư Đoàn khoa, Liên Chi hội trưởng các khoa, các lớp trưởng khóa 37, 38, 39.
Lưu ý: các bạn đến đúng giờ và ổn định chỗ ngồi theo bảng tên khoa.