Hồ sơ TTSP các lớp VB2, các lớp VLVH PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014 04:17

Hồ sơ thực tập sư phạm các lớp Văn bằng 2, các lớp Vừa làm Vừa học:

  1. Các mẫu phiếu đánh giá số 1, 2, 3, 4, 5 (định dạng PDF)
  2. Ví dụ về tính điểm đánh giá (mẫu 1, 2, 4, 5 - định dạng PDF)
  3. Mẫu phiếu số 6 về tổng hợp điểm và danh sách các đoàn tại Q5, Q9, Q12 (định dạng XLS - Excel 2003 về sau)
  4. Mẫu phiếu số 7 về báo cáo tổng kết thực tập sư phạm (định dạng DOC - Word 2003 về sau)
  5. Những điều học viên cần biết về Thực tập Sư phạm (trích từ Quy chế, định dạng PDF)
  6. Quy chế thực tập sư phạm đào tạo theo niên chế (định dạng PDF)