Danh sách học viên các lớp VB2 K3, K4 đã đóng kinh phí TTSP PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 10 2014 07:54

Đề nghị học viên các lớp VB2 K3, K4 kiểm tra lại danh sách các học viên đã đóng kinh phí TTSP được cập nhật từ Phòng Kế hoạch - Tài chính sáng 20/10/2014. Các học viên chưa đóng, vui lòng đóng  trước 25/10/2014 trực tiếp tại Phòng KHTC hoặc bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng (xem bài đăng trước).

 

DANH SÁCH ĐÃ ĐÓNG

1. Trần Thị Anh (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 23/9/2014
2. Nguyễn Thị Minh Châu (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
3. Võ Thị Mỹ Châu (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
4. Mai Hồng Châu (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 3/10/2014
5. Lê Thị Kiều Diễm (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
6. Nguyễn Thị Dung (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
7. Nguyễn Ngọc Thùy Dung (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 1/10/2014
8. Nguyễn Thùy Dung (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
9. Lê Thị Thu Đạt (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
10. Nguyễn Thị Bích Đào (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
11. Hoàng Thị Hân (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
12. Nguyễn Trịnh Ngọc Hân (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
13. Châu Thị Thu Hậu (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
14. Mai Thúy Hằng (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
15. Nguyễn Thị Xuân Hằng (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
16. Nguyễn Đoàn Hồng Hạnh (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
17. Nguyễn Thị Hải (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 7/10/2014
18. Nguyễn Thị Thanh Hiền (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
19. Phan Thị Hiền (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 2/10/2014
20. Nguyễn Thị Mỹ Hiền (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 6/10/2014
21. Nguyễn Thị Hiệp (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 24/9/2014
22. Phạm Thị Minh Hiếu (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
23. Lê Thị Tuyết Hoa (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 2/10/2014
24. Trần Thị Mỹ Hương (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
25. Đào Kim Hương (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
26. Nguyễn Thị Thu Hương (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
27. Ngô Thị Hường (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
28. Cao Ngọc Minh Huyền (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
29. Nguyễn Thành Kiên (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
30. Nguyễn Thị Lân (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 2/10/2014
31. Tạ Thùy Linh (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
32. Trần Thúy Linh (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
33. Nguyễn Thị Trúc Linh (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
34. Bùi Thi Sa Ly (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 6/10/2014
35. Trần Thị Ngọc Mai (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 7/10/2014
36. Nguyễn Thị Mướt (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 24/9/2014
37. Nguyễn Thị Nga (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 9/10/2014
38. Huỳnh Thị Thương (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
39. Nguyễn Thị Thu (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 23/9/2014
40. Phạm Thị Hồng Lương (VB2 K3.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 20/10/2014
41. Đặng Thị Hồng Ngọc (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
42. Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
43. Phạm Thị Kim Nguyên (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
44. Lê Thị Kim Oanh (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 13/10/2014
45. Bùi Thị Mỹ Phượng (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
46. Vũ Thị Minh Sang (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 20/10/2014
47. Hoàng Thị Thu Sương (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
48. Nguyễn Thị Hoài Tâm (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
49. Nguyễn Thị Tâm (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 8/10/2014
50. Phạm Linh Thảo (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
51. An Hoàng Anh Thư (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
52. Nguyễn Kim Ngọc Thúy (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
53. Đỗ Thị Thanh Tới (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
54. Nguyễn Thị Thanh Trâm (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
55. Võ Ngọc Thùy Trang (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
56. Nguyễn Thị Thu Trang K3 (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
57. Lê Thị Huyền Trang (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
58. Nguyễn Bạch Tuyết (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái - Nộp tiền mặt ngày 15/10/2014
59. Nguyễn Thị Thu Anh (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 17/10/2014
60. Lương Thị Nguyệt Ánh (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 9/10/2014
61. Ngô Hồ Phương Dung (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
62. Trần Thị Thùy Dung (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Khuyến - Q12 - Nộp tiền mặt ngày 14/10/2014
63. Đinh Văn Hậu (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 10/10/2014
64. Lê Phạm Phương Hằng (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 26/9/2014
65. Hồ Thị Hằng 0909216570 (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 3/10/2014
66. Tạ Thị Mỹ Hạnh (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 6/10/2014
67. Phạm Thị Thu Hà (VB2 K4.1) - Đoàn: Trương Văn Thành, Q9 - Nộp tiền mặt ngày 14/10/2014
68. Nguyễn Thị Hồng Hải (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
69. Nguyễn Thị Ngọc Hiền (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 26/9/2014
70. Nguyễn Ngọc Hiển (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 3/10/2014
71. Đào Thị Hòa (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
72. Hứa Thị Thúy Hường (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 14/10/2014
73. Nguyễn Thị Huế (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
74. Cù Thị Huyền (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 10/10/2014
75. Bùi Thị Lệ Lam (VB2 K4.1) - Đoàn: Long Thạnh Mỹ, Q9 - Nộp tiền mặt ngày 22/9/2014
76. Phạm Thị Ngọc Lan (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 10/10/2014
77. Trần Thị Mai Lan (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
78. Trần Thị Lụa (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 13/10/2014
79. Huỳnh Thị Kim Luyến (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 1/10/2014
80. Nguyễn Thị Ngọc Ly (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 10/10/2014
81. Ngô Thị Mỹ Ly (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 3/10/2014
82. Vũ Thị Quỳnh Mai (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 10/10/2014
83. Lê Thị Minh (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 26/9/2014
84. Phan Thị Diễm My (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
85. Nguyễn Thị Quỳnh Nga (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 6/10/2014
86. Nguyễn Minh Nghĩa (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 14/10/2014
87. Nguyễn Thị Thanh Ngọc (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản - Nộp tiền mặt ngày 10/10/2014
88. Đỗ Thị Thu Nhi (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
89. Phạm Thị Mỹ Nhung (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 26/9/2014
90. Lê Thị Kim Phượng (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 3/10/2014
91. Lê Kim Quyên (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 2/10/2014
92. Nguyễn Thị Thanh Tâm (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
93. Lưu Thị Ngọc Tâm (VB2 K4.2) - Đoàn: Hàm Tử - Nộp tiền mặt ngày 2/10/2014
94. Nguyễn Hoàng Minh Thi (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Chuyển khoản ngày 20/10/2014
95. Phạm Thị Thanh Thúy (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
96. Nguyễn Thị Thu Trang K4 (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 29/9/2014
97. Mai Thị Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 3/10/2014
98. Trần Thị Phương Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 26/9/2014
99. Trần Mai Thùy Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 30/9/2014
100. Nguyễn Lâm Vy Trúc (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 26/9/2014
101. Nguyễn Lộc Khuê Tú (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 1/10/2014
102. Nguyễn Thị Thanh Tuyền (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 7/10/2014
103. Lê Thúy Vy (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân - Nộp tiền mặt ngày 8/10/2014
104. Nguyễn Thụy Ngọc Dung (Bách Việt 2) - Đoàn: Trần Bình Trọng - Nộp tiền mặt ngày 1/10/2014

 

DANH SÁCH CHƯA ĐÓNG

1. Dương Ngọc Bích Đào (VB2 K3.1) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh
2. Phan Thị Hoài (VB2 K3.1) - Đoàn: Hàm Tử
3. Hoàng Thị Ngát (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
4. Trần Hồng Ngọc (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
5. Phạm Thị Kim Phụng (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
6. Nguyễn Thị Minh Thơ (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
7. Hoàng Ngọc Thư (VB2 K3.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng
8. Trần Lê Ngọc Trâm (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
9. Nguyễn Hoàng Diễm Trang (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
10. Nguyễn Thị Phương Trang (VB2 K3.2) - Đoàn: Phạm Hồng Thái
11. Lê Thụy Cẩm Vân (VB2 K3.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng
12. Võ Thanh Xuân (VB2 K3.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng
13. Trịnh Trâm Anh (VB2 K4.1) - Đoàn: Hàm Tử
14. Nguyễn Thanh Bình (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
15. Lê Thị Hoài Bửu (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
16. Nguyễn My Dy (VB2 K4.1) - Đoàn: Hàm Tử
17. Võ Bá Đoàn (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
18. Ngô Thị Hương Giang (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
19. Nguyễn Thị Thu Hằng (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
20. Hồ Thị Hằng (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
21. Đàm Thị Hà (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
22. Hoàng Thị Tuyết Hồng (VB2 K4.1) - Đoàn: Tân Phú, Q9
23. Lưu Thị Hương (VB2 K4.1) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
24. Nguyễn Hiến Thiên Hương (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
25. Huỳnh Thị Hồng Huế (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Bình Trọng
26. Lê Thị Xuân Lan (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
27. Trần Thị Phương Loan (VB2 K4.1) - Đoàn: Hàm Tử
28. Đỗ Thị Kim Loan (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
29. Phạm Ngọc Thiện Mỹ (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
30. Nguyễn Lưu Ngọc Mỹ (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
31. Nguyễn Thị Bích Ngọc (VB2 K4.1) - Đoàn: Trần Quốc Toản
32. Trần Thị Hồng (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
33. Đoàn Thị Phương (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
34. Huỳnh Thị Vĩnh Phúc (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
35. Đặng Thị Kim Sơn (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
36. Hà Thanh Tâm (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng
37. Nguyễn Thị Ngọc Thạch (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng
38. Nguyễn Thiên Thanh (VB2 K4.2) - Đoàn: Tân Phú, Q9
39. Văn Thị Thanh Thúy (VB2 K4.2) - Đoàn: Trần Bình Trọng
40. Nguyễn Thị Tĩnh (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
41. Lê Nguyễn Quỳnh Trâm (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
42. Đặng Thị Ánh Trân (VB2 K4.2) - Đoàn: Bùi Văn Mới, Q9
43. Đỗ Thị Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Bùi Văn Mới, Q9
44. Trần Thị Quỳnh Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Đức Cảnh
45. Đào Thị Huyền Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Long Thạnh Mỹ, Q9
46. Đặng Thị Thúy Trang (VB2 K4.2) - Đoàn: Nguyễn Viết Xuân
47. Nguyễn Thị Kim Tuyền (VB2 K4.2) - Đoàn: Trương Văn Thành, Q9
48. Trần Thị Bạch Tuyết (VB2 K4.2) - Đoàn: Long Thạnh Mỹ, Q9
49. Đặng Thị Ảnh (Q5 K6) - Đoàn: Nguyễn Khuyến, Q12