Phân công thực hiện Bài tập Nghiệp vụ tháng 11/2014 PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014 09:05

Sau khi rà soát hồ sơ của các học viên và thông qua cuộc họp Khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học phân công các giảng viên hướng dẫn thực hiện bài tập nghiệp vụ tháng 11 năm 2014 như danh sách dưới đây. Đề nghị các học viên chủ động liên hệ với giảng viên để đề xuất, thống nhất đề tài, thực hiện.

 

 

STT MSSV Họ tên Lớp GVHD Điện thoại GV
1 K39.901.266 Lê Ngọc Khoa VB2 K4.1 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
2 K39.901.280 Phạm Thị Lợi VB2 K4.1 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
3 K39.901.354 Ngô Thị Phương Thúy VB2 K4.2 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
4 K39.901.357 Hồ Thị Thủy VB2 K4.2 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
5 K38.9011176 Nguyễn Thị Duyên VB2 K3.1 TS. Dương Minh Thành 0908.453.764
6 K38.9011214 Lê Thị Thu Hương VB2 K3.1 TS. Dương Minh Thành 0908.453.764
7 K38.9011236 Võ Thị Thùy Mai VB2 K3.1 TS. Dương Minh Thành 0908.453.764
8 K38.9011320 Đinh Thị Thu Vân VB2 K3.2 TS. Dương Minh Thành 0908.453.764
9 K39.901.236 Nguyễn Thị Thu Hiền VB2 K4.1 TS. Dương Minh Thành 0908.453.764
10 K38.9011172 Đặng Văn Doanh VB2 K3.1 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
11 K38.9011263 Nguyễn Thị Phượng VB2 K3.1 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
12 K38.9011286 Nguyễn Thị Thu VB2 K3.2 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
13 K39.901.219 Lê Thị Kim Điệp VB2 K4.1 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
14 K39.901.316 Cáp Thị Thanh Phương VB2 K4.2 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
15 K38.9011192 Trương Thị Hà VB2 K3.1 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0938.341.568
16 K38.9011260 Thân Thị Hoàng Oanh VB2 K3.2 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0938.341.568
17 K39.901.251 Nguyễn Thị Hòa VB2 K4.1 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0938.341.568
18 K39.901.328 Trần Thị Thanh Quyên VB2 K4.2 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0938.341.568
19 K38.9011181 Nguyễn Thị Thanh Giang VB2 K3.1 TS. Lê Thị Thanh Chung 0909.812.786
20 K38.9011185 Nguyễn Thị Thúy Hằng VB2 K3.1 TS. Lê Thị Thanh Chung 0909.812.786
21 K38.9011258 Nguyễn Thị Thanh Nhung VB2 K3.2 TS. Lê Thị Thanh Chung 0909.812.786
22 K39.901.265 Phạm Thị Kha VB2 K4.1 ThS. Lê Văn Trung 0978.301.668
23 K39.901.345 Nguyễn Thị Minh Thư VB2 K4.2 ThS. Lê Văn Trung 0978.301.668
24 K39.901.344 Phạm Thị Minh Thư VB2 K4.2 Thầy Ngô Quang Dũng 0906.091.881
25 K38.9011322 Lý Thị Tường Vân VB2 K3.2 ThS. Nguyễn Lương Hải Như 0169.749.5282
26 K39.901.363 Nguyễn Đình Tưởng VB2 K4.2 ThS. Nguyễn Lương Hải Như 0169.749.5282
27 K39.901.252 Lưu Thị Xuân Hương VB2 K4.1 ThS. Nguyễn Minh Giang 0983.567.528
28 K39.901.342 Cao Thị Mỹ Thê VB2 K4.2 ThS. Nguyễn Minh Giang 0983.567.528
29 K39.901.366 Hoàng Nữ Huyền Trâm VB2 K4.2 ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 0988.541.477
30 K39.901.370 Nguyễn Thị Trang VB2 K4.2 ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 0988.541.477
31 K39.901.381 Nguyễn Thị Trung Trinh VB2 K4.2 ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 0988.541.477
32 K36.9011086 Nguyễn Lê Ngân Quỳnh Q9 K4 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
33 K36.9011218 Lê Thành Tạo Q12 K4 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
34 K38.9011317 Nguyễn Thị Thanh Tuyến VB2 K3.2 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
35 K39.901.242 Lê Hoài Hiếu VB2 K4.1 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
36 K39.901.290 Bạch Thị Hằng Nga VB2 K4.1 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
37 K38.9011241 Lê Thị Mơ VB2 K3.1 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0902.997.909
38 K38.9011278 Nguyễn Thị Thảo VB2 K3.2 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0902.997.909
39 K39.901.349 Lê Thị Thu VB2 K4.2 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0902.997.909
40 K38.9011243 Nguyễn Thị Thúy Mỹ VB2 K3.1 Cô Phạm Hải Lê 0973.120.701
41 K38.9011290 Nguyễn Thị Thuận VB2 K3.2 Cô Phạm Hải Lê 0973.120.701
42 K38.9011244 Nguyễn Thị Nga VB2 K3.1 Cô Phạm Phương Anh 0908.255.311
43 K38.9011318 Trịnh Ánh Tuyết VB2 K3.2 Cô Phạm Phương Anh 0908.255.311
44 K39.901.300 Lý Thị Thảo Nguyên VB2 K4.1 ThS. Trần Hoàng 0937.164.901
45 K39.901.392 Lại Trung Việt VB2 K4.2 ThS. Trần Hoàng 0937.164.901
46 K38.9011198 Đào Thị Hiền VB2 K3.1 ThS. Trần Thanh Dũng 0982.844.482
47 K38.9011276 Mai Thị Thanh VB2 K3.2 ThS. Trần Thanh Dũng 0982.844.482
48 K38.9011180 Hoàng Thị Điệp VB2 K3.1 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747
49 K38.9011257 Nguyễn Thị Nhuần VB2 K3.2 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747
50 K39.901.241 Phạm Thị Hiếu VB2 K4.1 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747
51 K39.901.327 Nguyễn Trúc Quyên VB2 K4.2 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747