Thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên, học viên PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 11 2014 07:37

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên, học viên đang theo học tại trường ĐHSP TP.HCM. SV có thể theo dõi các thông báo về việc này tại đây.