CQ. Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013-2014 PDF. In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2014 09:57

Trường thông báo đến sinh viên quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013-2014. Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng gửi số tài khoản cho lớp trưởng để lớp trưởng tập hợp gửi về khoa. Lưu ý: tài khoản phải thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.