Học phí, học bổng và trợ cấp của sinh viên cử tuyển tỉnh Bình Phước PDF. In Email
Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 12:02

UBND tỉnh Bình Phước có công văn thông báo thủ tục, hồ sơ nhận học phí, học bổng và trợ cấp của SV cử tuyển của tỉnh Bình Phước. SV thuộc diện trên xem thông báo và làm thủ tục theo đúng thời hạn qui định.