Kế hoạch tập huấn qui chế về thực hành nghiệp vụ SP cho SV năm thứ 3 hệ CQ năm học 2014-2015 PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 12 2014 08:05

Kế hoạch tập huấn qui chế về thực hành nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên năm thứ 3 hệ CQ năm học 2014 – 2015 như sau:
Nội dung tập huấn: phổ biến Qui chế và kế hoạch THNVSP năm học 2014 – 2015.
Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao Trường ĐHSP TP. HCM, 280 An Dương Vương, Q5.
Thời gian: từ 15h30 – 17h00 ngày 27/12/2014.
Lưu ý: các bạn SV năm 3 tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định trên.