Một số lưu ý cho kì thi kết thúc học phần HKI, năm học 2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ năm, 25 Tháng 12 2014 16:16

Để đảm bảo cho kỳ thi kết thúc học phần HKI, năm học 2014 - 2015 được diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ, Ban Chủ nhiệm Khoa GDTH thông báo đến SV một số lưu ý cho kì thi này. SV có thể xem thông báo chi tiết tại đây.