Danh sách sinh viên K40 còn thiếu hồ sơ để làm thẻ sinh viên PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 15:08

Hiện nay, còn một số sinh viên năm thứ nhất, khóa 40 vẫn chưa có thẻ sinh viên tích hợp với thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh An Phú, là nguyên nhân do sinh viên không làm hồ sơ của Ngân hàng hoặc sinh viên không chụp ảnh để làm thẻ.

Vì vậy, Phòng CTCT&HSSV, yêu cầu sinh viên chưa làm thẻ (danh sách kèm theo) đến Phòng A 110 gặp thầy Nguyễn Sỹ Xuân để bổ sung file ảnh và làm hồ sơ của Ngân hàng. Thời gian bổ sung hồ sơ đến hết ngày 22/01/2015.

Lưu ý: Phòng CTCT&HSSV không chụp ảnh cho các SV này, mà SV đến phải mang theo file ảnh và làm 1 bộ hồ sơ thẻ ATM (hồ sơ có tại Phòng)

 

 

1. K40.901.223: Võ Anh Thư

 

2. K40.901.230: Lê Thị Thu Trang


3. K40.901.234: Dương Thị Thùy Trang


4. K40.901.255: Lương Phan Diệp Tuyền


5. K40.901.263: Võ Thị Hà Vân