Thông báo về giải thưởng Kova và học bổng tài trợ Pou Chen PDF. In Email
Chủ nhật, 29 Tháng 3 2015 16:30

Căn cứ Quỹ học bổng Pou Chen của Tập đoàn Quốc tế Pou Chen và thông báo của Ủy ban Giải thưởng Kova về Giải thưởng Kova lần thứ 13 - năm 2015, Trường ĐHSP TP.HCM thông báo đến SV chương trình học bổng tài trợ cho SV trong năm học 2014 - 2015 (học bổng Pouchen và học bổng Kova)(xin xem file tại đường link đính kèm)
SV xem thông tin và nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng thời hạn để có thể có cơ hội nhận học bổng. Ban cán sự lớp vui lòng thông báo rộng rãi thông tin này đến TẤT CẢ các bạn SV của lớp mình.
Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, thành công và may mắn. smile emoticon