Thời gian chấm khóa luận tốt nghiệp năm 2014 - 2015 PDF. In Email
Chủ nhật, 29 Tháng 3 2015 16:39

Theo thông báo từ Trường, SV K37 làm khóa luận tốt nghiệp chú ý:

1. SV phải hoàn thành khóa luận trước 30/4/2015.

2. Thời gian chấm khóa luận tốt nghiệp trong khoảng từ ngày 16/5/2015 đến ngày 22/5/2015.