Học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2015 - (02/04/2015) PDF. In Email
Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 09:13

Nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tâp tại TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM tổ chức trao 30 suất học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2015 với trị giá 2.000.000 đồng/suất.

Thông tin chi tiết, SV vui lòng xem tại đây.