Về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 02:14

Trường triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại Trường trong HKII, năm học 2014 - 2015.
Thời gian lấy ý kiến: 15/5 đến 29/5/2015.

Sinh viên đăng nhập vào trang http://khaosat.hcmup.edu.vn với tài khoản dùng cho chương trình đào tạo tín chỉ để gửi phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV.

Việc lấy ý kiến phản hồi này có tính vào điểm rèn luyện của SV trong HKII, năm học 2014 - 2015. SV lưu ý tham gia đầy đủ.