Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015" PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 02:23

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015, Khoa Giáo dục Tiểu học sẽ tổ chức vào 7h00 sáng thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Giảng đường D với chương trình cụ thể như sau:

 • 7g00 – 7g30 : chuẩn bị, đón tiếp đại biểu.
 • 7g30 – 7g40: Chủ tọa thông báo chương trình Hội nghị.
 • 7g40 – 7g55: Báo cáo “Trò chơi học tập hỗ trợ hình thành biểu tượng số và phép cộng trong phạm vi 10 cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập” – Nguyễn Minh Khôi (nhóm trưởng) – K38.
 • 7g55 – 8g10: Báo cáo “Xây dựng bài tập trò chơi đọc hiểu có ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh lớp 1” – Lê Thị Lan Thanh – K37.
 • 8g10 – 8g25: Báo cáo “Trò chơi học tập hỗ trợ đọc viết cho học sinh lớp 1 thiểu năng trí tuệ học hòa nhập” – Nguyễn Thị Quế Thanh – K37.
 • 8g25 – 8g40: Báo cáo “Tác động của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh” – Nguyễn Thị Kiều Oanh (nhóm trưởng) – K39.
 • 8h40 – 8h55: Báo cáo “Đặc điểm âm lời nói của trẻ em 5;0 – 6;11 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh” – Nguyễn Trần Diễm Kiều (nhóm trưởng) – K38.
 • 8h55 – 9h10: Báo cáo “Việc tiết kiệm tiền của học sinh trường tiểu học Lê Văn Sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh” – Bùi Nguyễn Bích Thy (nhóm trưởng) – K39.
 • 9h10 –  9h25: Giải lao.
 • 9h25 – 9h40: Báo cáo “Lỗi chính tả Tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc Chăm (ở một số trường tiểu học Thuận Nam, Ninh Thuận) – Phạm Thị Thu Nga ( nhóm trưởng) – K39.
 • 9h40 – 9h55: Báo cáo “Lỗi chính tả của học sinh lớp 2 người K’ho” – Touneh Sang Hồng Nguyện (nhóm trưởng) – K39.
 • 9h55 – 10h10: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của cựu sinh viên.
 • 10h10 – 10h25: Báo cáo “xu hướng đọc sách của học sinh cuối cấp tiểu học” – Trần Thị Thiên Thanh (nhóm trưởng) – K39.
 • 10h25 – 10h40: Báo cáo “Xây dựng trò chơi học tập hỗ trợ mở rộng vốn từ cho hs lớp 1 theo hướng tích hợp” –  Nguyễn Thị Quý (nhóm trưởng) – K37.
 • 10h40 – 10h55: Báo cáo “Bài tập đa giác quan cho trẻ chậm phát triển trí tuệ” – Mai Vũ Phương Thanh – K37.
 • 10h55 – 11h30: Chủ tọa nhận xét, công bố kết quả, trao giải, phát thưởng.