NCQ: Kết quả tốt nghiệp VLVH tháng 6/2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2015 08:14

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, đợt tháng 6 năm 2015, đã được niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo, lầu 1 dãy A, 280 An Dương Vương.

Các học viên ở xa có thể tra cứu tại đây: http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemthi/tradiem.php