Học bổng Xã hội, Lawrence S Ting PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 10:02

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Trường ĐHSP TPHCM đã có 02 công văn số 241 và 242 về việc xét trợ cấp xã hội cho sinh viên HK2 (2014 - 2015) (hạn chót: 09/10/2015)học bổng Lawrence S.Ting năm học 2015 - 2016 (hạn chót: 04/09/2015). Sinh viên có thể xem chi tiết thông tin tại địa chỉ:

http://gdth.hcmup.edu.vn/cq/hocbong/20150810_HocBong2TC.pdf