Thời khóa biểu HK1 năm học 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 02:58

Để xem thời khóa biểu chính quy, học kì 1 năm học 2015 - 2016, sinh viên chính quy ngân sách, sinh viên các lớp Văn bằng 2 K3, Văn bằng 2 K4 có thể:

1. Xem tại bảng tin Văn phòng Khoa, hành lang phòng A310, cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5.

2. Xem trực tuyển tại một trong hai địa chỉ:

 

 

Một số mốc thời gian cần lưu ý:

- Từ 27/8 đến 31/8/2015: SV các khóa 37, 38, 39, 40 đăng ký HP trực tuyến.
- Từ 27/8 đến 20/9/2015: SV điều chỉnh đăng ký HP (nếu có).
- Từ 20/9 đến 27/9/2015: SV rút bớt HP (nếu có)

 

Sinh viên Văn bằng 2 K3, Văn bằng 2 K4 còn nợ các học phần có thể:

1. Đăng ký học trả nợ một số học phần được mở riêng cho lớp Văn bằng 2 K3, Văn bằng 2 K4 (cập nhật ngày 24/8/2015) tại địa chỉ:

http://gdth.hcmup.edu.vn/cq/lichhoc/VB2_K3-K4_TNHP3.pdf

2. Đăng ký học trả nợ cùng các lớp chính quy trong tuần đầu đi học (03/9/2015 - 10/9/2015) bằng văn bản giấy.