Thông báo tham gia ngày Hội Sinh viên 2015 PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 03:00

Thứ năm, ngày 15/10/2015 Trường cho phép tất cả sinh viên nghỉ học để tham gia ngày Hội Sinh viên năm 2015. Yêu cầu Cố vấn học tập, Ban Chỉ huy đại đội sinh viên các khóa 38, 39, 40, 41 GDQP-AN thông báo và tổ chức cho toàn bộ sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

Trung tá, ThS. Bùi Quang Tuyến