Các phần mềm nguồn mở hữu dụng PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 11 2010 08:49

Nguyên tắc lựa chọn phần mềm

Ngoài việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong chuyển đổi như đã đề cập, để lựa chọn được các phần mềm phù hợp, nên thực hiện theo 3 bước sau:

  • Xác định rõ nhu cầu công việc, yêu cầu nghiệp vụ.
  • Tìm kiếm một tập các phần mềm tự do nguồn mở đáp ứng các tiêu chí cần thiết xác định ở trên.
  • Thử nghiệm kỹ càng trước khi ra quyết định lựa chọn 1 phần mềm cụ thể đem vào triển khai.

Một số PMTDNM thay thế có tính năng tương đương với phần mềm bản quyền

Dựa theo các nguyên tắc chung, kinh nghiệm thực tế và thực hiện các bước kiểm thử phần mềm kỹ càng, chúng tôi khuyên người dùng lựa chọn các PMTDNM có tính năng tương đương với phần mềm bản quyền tương ứng chạy trên môi trường Windows, chia thành các lĩnh vực cụ thể như sau:

Mô tả Phần mềm bản quyền Phần mềm nguồn mở
Phần mềm máy trạm
Hệ điều hành máy trạm Microsoft Windows
Fedora Linux
Ubuntu Linux
Trình duyệt web
Email clients
Instant Messaging, Chat
FTP clients
Xử lý ảnh
Nghe nhạc, xem phim
Bộ soạn thảo văn phòng
Lập kế hoạch dự án
Bộ gõ tiếng Việt
Công cụ nén files
Quét Virus

Phần mềm máy chủ và dịch vụ mạng
Hệ điều hành máy chủ
Dịch vụ mạng cơ bản
Tường lửa
Internet Proxy
Theo dõi hoạt động mạng
Sao lưu và khôi phục dữ liệu
Web
FTP
Thư điện tử, hệ thống làm việc  cộng tác
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Fax server
Quản lý nội dung, Quản lý tài liệu, Quản lý lưu trình công việc
Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP)
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)