Thông tin về việc cấp lại bằng Delf/Dalf PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 9 2020 00:00

Các thí sinh đã thi đỗ các bằng Delf/Dalf và có nguyện vọng được cấp lại bằng vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng./.