TỖNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN TUYỂN NHÂN VIÊN PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 13:33

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đang tuyển 1 nhân viên hợp đồng ngắn hạn với nội dung như sau:
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_vi/00_000110.html

Sinh viên nào hợp điều kiện và có nguyện vọng vui lòng nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

Trân trọng.