Tiến sĩ Dư Thống Nhất PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 05:50

Ngày 18/06/2016 Nghiên cứu sinh Dư Thống Nhất đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quản lý giáo dục.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ tốt nghiệp.